Zastosowanie

Zastosowanie normy ISO 19600

Dalszą korzyścią normy jest szerokie określenie zakresu jej stosowania w organizacji. ISO 19600 Compliance Management Systems nie jest ograniczona wyłącznie do dużych przedsiębiorstw sektora prywatnego. Wprost przeciwnie: norma posługuje się szerokim pojęciem organizacji, w którym mieszczą się zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i wszelką inną działalność, bez względu na formę prawną i własnościową. Norma będzie więc mieć zastosowanie przykładowo do przedsiębiorstw bez względu na wielkość (małe, średnie, duże), stowarzyszeń, urzędów i innych jednostek sektora publicznego, fundacji, etc.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Norma znajduje zastosowanie również dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W odniesieniu do następujących elementów norma wyraźnie wskazuje, że uwzględnione mają być wielkość, struktura, natura i kompleksowość organizacji:

  • Określenie zakresu stosowania i kontekstu CMS w programie compliance
  • Określenie upoważnień funkcji compliance
  • Określenie zasobów funkcji compliance
  • Zakres dokumentacji
  • Pozyskiwanie informacji: co do zasady Risk Management System, ale także inne źródła

Ponadto we wszystkich sytuacjach: zasada elastyczności i proporcjonalności.

Więcej na temat normy ISO 19600 oraz ISO 37001 na stronach Instytutu Compliance.

http://instytutcompliance.pl/wp-content/uploads/2017/02/isopng-300x239.png