Procedura

Kontekst przyjęcia ISO 19600 Compliance Management Systems

Od inicjatywy do przyjęcia normy mija zazwyczaj kilka lat. W przypadku normy ISO 19600 okres ten wynosił ok. 2 lata i przedstawiał się następująco:

Czerwiec 2012

Pomysł stworzenia normy wyszedł od Australii, która zaproponowała wstępny projekt normy ISO dla programów compliance. Projekt ten miał za punkt odniesienia australijską normę AS 3806-2006.

Październik 2012

Członkowie ISO decydują o przyjęciu pomysłu wypracowania normy. Przy ISO powołany zostaje Komitet nr 271 (ISO/PC 271), który zajmować ma się wypracowaniem normy. Poszczególne krajowe organizacje normalizacyjne mogą decydować, czy chcą uczestniczyć w pracach nad normą w charakterze członka aktywnego lub obserwatora. Polska nie przyłącza się do inicjatywy.

Kwiecień 2013

W Sydney odbywa się pierwsze globalne posiedzenie Komitetu ISO/PC 271. Postępują prace, które prowadzą do stworzenia projektu normy, który od tego momentu zaczyna nosić nazwę ISO/CD 19600.

Październik 2013

W Paryżu odbywa się drugie globalne posiedzenie Komitetu ISO/PC 271. Dyskutowanych jest ok. 400 komentarzy zgłaszanych do normy przez uczestniczące w pracach delegacje krajowych organizacji normalizacyjnych. Prace nad normą osiągają kolejny poziom: DIS – międzynarodowego projektu. Od teraz projekt nazywa się ISO/ DIS 19600.

Lipiec 2014

Po kolejnej serii komentarzy do projektu odbywa się w Wiedniu trzecie i ostatnie globalne posiedzenie Komitetu. Ponieważ wprowadzone zostają jedynie niewielkie zmiany, które nie budzą zastrzeżeń uczestników, dochodzi do pominięcia ostatniej finalnej fazy prac (FDIS) i podjęcia decyzji o wydaniu normy.

Wrzesień 2014

ISO 19600 Compliance Management Systems przekazana zostaje w finalnej wersji do wydania.

Grudzień 2014

Wydanie normy ISO 19600 Compliance Management Systems

Więcej na temat normy ISO 19600 oraz ISO 37001 na stronach Instytutu Compliance.

http://instytutcompliance.pl/wp-content/uploads/2017/02/isopng-300x239.png