Nasze usługi z zakresu ISO 19600

Instytut Compliance oferuje gamę usług związanych z normą ISO 19600

Kursy compliance

Szkolenia otwarte oraz zamknięte typu INHOUSE dopasowane do konkretnych zapotrzebowań organizacji, także szkolenia compliance zgodnie z ISO 19600 dla pracowników.

Compliance Assessment (CASS)

Na podstawie konkretnego planu oraz zapotrzebowań organizacji przeprowadzamy niezależną i obiektywną ewaluację systemów compliance połączone z wystawieniem Dyplmu CASS.

Certyfikaty ACO i ACE

Zdobądź wiedzę podstawoą o compliance z uwzględnieniem ISO 19600 w ramach kursu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) i pogłęb ją w ramach kursu Approved Compliance Expert (ACE).